Đang xử lý.....

Danh sách sinh viên đã xác nhận nhập học (Bổ sung ngày 6/10/2021) 

STT Mã Sinh viên Họ Tên Tên ngành Giới tính Điểm trúng tuyển Hình thức trúng tuyển
  DTS215D140218050 Nguyễn Thị Lan Hương Sư phạm Lịch Sử Nữ 27,25 THPT
  DTS215D140212059 Vũ Đình Mạnh Sư phạm Hoá học Nam 24,35 THPT
  DTS215D140206039 Nguyễn Đức Dương Giáo dục Thể chất Nam 27,75 THPT
loading....