Đang xử lý.....

Danh sách thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy bổ sung đợt 1 năm 2021 diện xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT tại Trường Đại học Sư phạm 

STT Mã sinh viên Họ và Tên Giới tính Mã ngành Ngành trúng tuyển Điểm trúng tuyển
1 DTS215D140101009 Vũ Lan Anh Nữ 7140101 Giáo dục học 23.50
2 DTS215D140101010 Nguyễn Thị Quỳnh Chi Nữ 7140101 Giáo dục học 22.25
3 DTS215D140101011 Hoàng Thị Hậu Nữ 7140101 Giáo dục học 25.75
4 DTS215D140101012 Đàm Thu Hương Nữ 7140101 Giáo dục học 24.50
5 DTS215D140101013 Mùa Thị Huyền Nữ 7140101 Giáo dục học 22.75
6 DTS215D140101014 Nguyễn Khánh Huyền Nữ 7140101 Giáo dục học 25.00
7 DTS215D140101015 Nguyễn Ngọc Khoa Nam 7140101 Giáo dục học 21.40
8 DTS215D140101016 Đới Thị Thanh Lan Nữ 7140101 Giáo dục học 24.80
9 DTS215D140101017 Phạm Thị Thùy Linh Nữ 7140101 Giáo dục học 25.50
10 DTS215D140101018 Dương Thị Loan Nữ 7140101 Giáo dục học 24.95
11 DTS215D140101020 Nguyễn Ngọc Mai Nữ 7140101 Giáo dục học 24.25
12 DTS215D140101019 Triệu Thị Mai Nữ 7140101 Giáo dục học 27.50
13 DTS215D140101021 Đàm Thị Nữ 7140101 Giáo dục học 26.50
14 DTS215D140101022 Bùi Quốc Nam Nam 7140101 Giáo dục học 27.25
15 DTS215D140101023 Dương Thị Nga Nữ 7140101 Giáo dục học 22.50
16 DTS215D140101024 Hoàng Quỳnh Ngân Nữ 7140101 Giáo dục học 26.25
17 DTS215D140101025 La Thị Ngân Nữ 7140101 Giáo dục học 25.00
18 DTS215D140101026 Triệu Thị Phương Nữ 7140101 Giáo dục học 26.25
19 DTS215D140101028 Kiều Thị Thảo Nữ 7140101 Giáo dục học 20.25
20 DTS215D140101027 Lương Thị Thu Thảo Nữ 7140101 Giáo dục học 21.25
21 DTS215D140101034 Tường Thị Lam Trang Nữ 7140101 Giáo dục học 20.25
22 DTS215D140101029 Nguyễn Võ Vinh Nam 7140101 Giáo dục học 25.00
23 DTS215D140101030 Đỗ Như Xuân Nữ 7140101 Giáo dục học 24.75
24 DTS215D140101032 Ma Nhật Yến Nữ 7140101 Giáo dục học 26.25
25 DTS215D140101031 Mạc Thu Yến Nữ 7140101 Giáo dục học 26.75
26 DTS215D140101033 Lò Thị Yêu Nữ 7140101 Giáo dục học 22.10
27 DTS215D140206025 Trần Thị Mai Anh Nữ 7140206 Giáo dục Thể chất 25.25
28 DTS215D140206026 Đỗ Thảo Chi Nữ 7140206 Giáo dục Thể chất 24.00
29 DTS215D140206028 Nguyễn Tiến Đạt Nam 7140206 Giáo dục Thể chất 25.50
30 DTS215D140206030 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 7140206 Giáo dục Thể chất 24.75
31 DTS215D140206031 Trần Trung Hiệp Nam 7140206 Giáo dục Thể chất 24.25
32 DTS215D140206032 Lý Thị Kim Hoa Nữ 7140206 Giáo dục Thể chất 27.40
33 DTS215D140206033 Vàng Nguyệt Mai Nữ 7140206 Giáo dục Thể chất 26.55
34 DTS215D140206034 Vũ Thị Minh Nữ 7140206 Giáo dục Thể chất 24.45
35 DTS215D140206035 Dương Thị Bích Ngọc Ngà Nữ 7140206 Giáo dục Thể chất 26.25
36 DTS215D140206036 Nguyễn Thu Phương Nữ 7140206 Giáo dục Thể chất 25.00
37 DTS215D140206037 Nông Phương Thảo Nữ 7140206 Giáo dục Thể chất 25.75
38 DTS215D140206038 Đỗ Xuân Toàn Nam 7140206 Giáo dục Thể chất 27.00
39 DTS215D140247012 Vũ Mai Anh Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 25.35
40 DTS215D140247014 Trần Thị Ngọc Ánh Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.15
41 DTS215D140247015 Hoàng Thị Chanh Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 26.20
42 DTS215D140247017 Hà Duy Đại Nam 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.95
43 DTS215D140247018 Dương Minh Dũng Nam 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 23.65
44 DTS215D140247019 Nguyễn Thuỳ Dương Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.90
45 DTS215D140247021 Đinh Thị Mỹ Duyên Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 23.75
46 DTS215D140247025 Nông Minh Hiếu Nam 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.50
47 DTS215D140247026 Phạm Văn Hiệu Nam 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.00
48 DTS215D140247027 Trần Thị Hoài Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 23.75
49 DTS215D140247028 Vương Thu Hoài Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 23.25
50 DTS215D140247029 Trần Ánh Hồng Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 25.20
51 DTS215D140247030 Ninh Thị Phương Linh Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.00
52 DTS215D140247031 Phạm Thị Lụa Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 23.95
53 DTS215D140247032 Vũ Ngọc Mai Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 25.60
54 DTS215D140247033 Nguyễn Anh Quân Nam 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 23.50
55 DTS215D140247034 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.50
56 DTS215D140247042 Nguyễn Phương Thảo Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.35
57 DTS215D140247035 Vũ Thị Phương Thảo Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.55
58 DTS215D140247037 Đào Thanh Thư Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 25.50
59 DTS215D140247038 Vũ Thị Xuân Thư Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.20
60 DTS215D140247039 Lê Thanh Trà Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.35
61 DTS215D140247040 Lê Thanh Tùng Nam 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 23.60
62 DTS215D140247041 Đặng Thị Hà Vy Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.25
63 DTS215D140213010 Đoàn Hương Giang Nữ 7140213 Sư phạm Sinh học 20.90
64 DTS215D140213011 Nguyễn Lan Hương Nữ 7140213 Sư phạm Sinh học 23.30
65 DTS215D140213012 Trần Thị Nữ 7140213 Sư phạm Sinh học 23.10
66 DTS215D140213013 Bế Thị Nguyệt Nga Nữ 7140213 Sư phạm Sinh học 23.45
67 DTS215D140213014 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Nữ 7140213 Sư phạm Sinh học 23.25
68 DTS215D140213015 Nguyễn Minh Phương Nữ 7140213 Sư phạm Sinh học 20.25
69 DTS215D140213017 Đồng Quốc Thành Nam 7140213 Sư phạm Sinh học 21.40
70 DTS215D140213018 Nguyễn Phương Thảo Nữ 7140213 Sư phạm Sinh học 23.40
71 DTS215D140213019 Nguyễn Thị Trang Thương Nữ 7140213 Sư phạm Sinh học 22.85
72 DTS215D140213020 Trần Thị Thuỳ Trang Nữ 7140213 Sư phạm Sinh học 19.65
73 DTS215D140213021 Nguyễn Thành Trung Nam 7140213 Sư phạm Sinh học 21.30
74 DTS215D140210026 Trần Thuý An Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 22.20
75 DTS215D140210028 Đoàn Thị Thuỳ Anh Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 24.05
76 DTS215D140210027 Nguyễn Nhật Anh Nam 7140210 Sư phạm Tin học 23.80
77 DTS215D140210029 Tô Minh Anh Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 21.10
78 DTS215D140210030 Nguyễn Quốc Bảo Nam 7140210 Sư phạm Tin học 25.45
79 DTS215D140210032 Vũ Nam Đàn Nam 7140210 Sư phạm Tin học 22.55
80 DTS215D140210033 Nông Thị Hồng Duyên Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 25.15
81 DTS215D140210072 Nguyễn Hải Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 21.40
82 DTS215D140210034 Nguyễn Thu Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 23.35
83 DTS215D140210071 Bạc Thị Hằng Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 23.30
84 DTS215D140210035 Quách Thu Hằng Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 21.75
85 DTS215D140210036 Đỗ Huy Hảo Nam 7140210 Sư phạm Tin học 22.35
86 DTS215D140210038 Lương Thị Thu Hiền Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 22.35
87 DTS215D140210037 Vũ Đức Hiền Nam 7140210 Sư phạm Tin học 23.50
88 DTS215D140210040 Phạm Mai Hoa Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 22.20
89 DTS215D140210041 Nguyễn Trọng Huy Hoàng Nam 7140210 Sư phạm Tin học 21.00
90 DTS215D140210042 Vũ Mai Hương Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 23.30
91 DTS215D140210070 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 21.10
92 DTS215D140210043 Hoàng Thị Linh Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 25.95
93 DTS215D140210045 Hoàng Thị Nhật Linh Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 21.45
94 DTS215D140210044 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 23.25
95 DTS215D140210047 Nguyễn Thị Hiền Lương Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 21.75
96 DTS215D140210048 Nguyễn Lê Thảo Ly Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 25.40
97 DTS215D140210068  Đỗ Tuấn Minh Nam 7140210 Sư phạm Tin học 21.30
98 DTS215D140210049 Nguyễn Thị Ngát Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 21.50
99 DTS215D140210050 Trần Minh Nguyệt Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 21.40
100 DTS215D140210051 Bùi Hà Phương Nhi Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 23.70
101 DTS215D140210053 Đoàn Mai Phương Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 23.90
102 DTS215D140210054 Hoàng Thị Phương Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 21.45
103 DTS215D140210052 Nguyễn Thị Huệ Phương Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 24.05
104 DTS215D140210055 Trần Quang Quân Nam 7140210 Sư phạm Tin học 23.25
105 DTS215D140210056 Nguyễn Thị Yến Quỳnh Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 23.55
106 DTS215D140210073 Hoàng Thị Thảo Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 21.90
107 DTS215D140210058 La Thu Thảo Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 22.75
108 DTS215D140210057 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 23.75
109 DTS215D140210059 Nguyễn Thị Thanh Thuý Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 22.15
110 DTS215D140210061 Hàng Y Thủy Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 23.45
111 DTS215D140210062 Nông Kim Thủy Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 22.15
112 DTS215D140210060 Tạ Thu Thủy Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 24.55
113 DTS215D140210063 Nguyễn Huy Toả Nam 7140210 Sư phạm Tin học 23.25
114 DTS215D140210064 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 23.35
115 DTS215D140210065 Đàm Thị Tươi Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 23.70
116 DTS215D140210066 Lê Bảo Uyên Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 22.40
117 DTS215D140210069 Lê Hữu Việt Nam 7140210 Sư phạm Tin học 21.45
118 DTS215D140210067 Đỗ Thị Yến Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 22.80
119 DTS215D310403017 Ma Thị Ngọc Nữ 7310403 Tâm lý học giáo dục 22.00
120 DTS215D310403018 Nguyễn Thị Hằng Nữ 7310403 Tâm lý học giáo dục 27.00
121 DTS215D310403019 Lê Thị Hương Nữ 7310403 Tâm lý học giáo dục 25.75
122 DTS215D310403020 Hà Thương Huyền Nữ 7310403 Tâm lý học giáo dục 24.75
123 DTS215D310403021 Ma Thị Hương Lan Nữ 7310403 Tâm lý học giáo dục 27.25
124 DTS215D310403022 Nguyễn Thị Ly Nữ 7310403 Tâm lý học giáo dục 22.75
125 DTS215D310403023 Cầm Trà My Nữ 7310403 Tâm lý học giáo dục 27.00
126 DTS215D310403024 Nguyễn Thị Hoàng Nga Nữ 7310403 Tâm lý học giáo dục 24.50
127 DTS215D310403025 Hán Trang Nhung Nữ 7310403 Tâm lý học giáo dục 25.25
128 DTS215D310403027 Hoang Ngoc Thanh Nữ 7310403 Tâm lý học giáo dục 25.50
129 DTS215D310403028 Ma Thị Hồng Thi Nữ 7310403 Tâm lý học giáo dục 27.00
130 DTS215D310403029 Triệu Quý Vọng Nam 7310403 Tâm lý học giáo dục 28.75
loading....