Đang xử lý.....

Quyết định Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào đại học hệ chính quy diện xét tuyển thẳng tại Trường Đại học Sư phạm năm 2021

Danh sách thí sinh trúng tuyển vào đại học hệ chính quy bổ sung đợt 1 (Diện xét kết quả thi tốt nghiệp THPT) tại Trường Đại học Sư phạm năm 2020

Danh sách thí sinh trúng tuyển vào đại học hệ chính quy bổ sung đợt 1 (Diện xét học bạ) tại Trường Đại học Sư phạm năm 2020

Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 (Diện xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT) tại Trường Đại học Sư phạm năm 2020

Quyết định V/v Công nhận điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2020 diện xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy diện xét học bạ bổ sung năm 2020

Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2020 diện xét học bạ

Quyết định về việc công nhận điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy diên xét học bạ tại Trường Đại học Sư Phạm năm 2020

Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2020 diện tuyển thẳng