Đang xử lý.....

Quyết định công nhận điểm trúng tuyển vào đại học chính quy đợt 1 bổ sung năm 2021 diện xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 

Danh sách thí sinh trúng tuyển

STT Họ và Tên Giới tính Mã ngành Ngành trúng tuyển Điểm trúng tuyển
1 Vũ Lan Anh Nữ 7140101 Giáo dục học 23.50
2 Nguyễn Thị Quỳnh Chi Nữ 7140101 Giáo dục học 22.25
3 Hoàng Thị Hậu Nữ 7140101 Giáo dục học 25.75
4 Đàm Thu Hương Nữ 7140101 Giáo dục học 24.50
5 Mùa Thị Huyền Nữ 7140101 Giáo dục học 22.75
6 Nguyễn Khánh Huyền Nữ 7140101 Giáo dục học 25.00
7 Nguyễn Ngọc Khoa Nam 7140101 Giáo dục học 21.40
8 Đới Thị Thanh Lan Nữ 7140101 Giáo dục học 24.80
9 Phạm Thị Thùy Linh Nữ 7140101 Giáo dục học 25.50
10 Dương Thị Loan Nữ 7140101 Giáo dục học 24.95
11 Nguyễn Ngọc Mai Nữ 7140101 Giáo dục học 24.25
12 Triệu Thị Mai Nữ 7140101 Giáo dục học 27.50
13 Đàm Thị Nữ 7140101 Giáo dục học 26.50
14 Bùi Quốc Nam Nam 7140101 Giáo dục học 27.25
15 Dương Thị Nga Nữ 7140101 Giáo dục học 22.50
16 Hoàng Quỳnh Ngân Nữ 7140101 Giáo dục học 26.25
17 La Thị Ngân Nữ 7140101 Giáo dục học 25.00
18 Triệu Thị Phương Nữ 7140101 Giáo dục học 26.25
19 Kiều Thị Thảo Nữ 7140101 Giáo dục học 20.25
20 Lương Thị Thu Thảo Nữ 7140101 Giáo dục học 21.25
21 Tường Thị Lam Trang Nữ 7140101 Giáo dục học 20.25
22 Nguyễn Võ Vinh Nam 7140101 Giáo dục học 25.00
23 Đỗ Như Xuân Nữ 7140101 Giáo dục học 24.75
24 Ma Nhật Yến Nữ 7140101 Giáo dục học 26.25
25 Mạc Thu Yến Nữ 7140101 Giáo dục học 26.75
26 Lò Thị Yêu Nữ 7140101 Giáo dục học 22.10
27 Trần Thị Mai Anh Nữ 7140206 Giáo dục Thể chất 25.25
28 Đỗ Thảo Chi Nữ 7140206 Giáo dục Thể chất 24.00
29 Nguyễn Tiến Đạt Nam 7140206 Giáo dục Thể chất 25.50
30 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 7140206 Giáo dục Thể chất 24.75
31 Trần Trung Hiệp Nam 7140206 Giáo dục Thể chất 24.25
32 Lý Thị Kim Hoa Nữ 7140206 Giáo dục Thể chất 27.40
33 Vàng Nguyệt Mai Nữ 7140206 Giáo dục Thể chất 26.55
34 Vũ Thị Minh Nữ 7140206 Giáo dục Thể chất 24.45
35 Dương Thị Bích Ngọc Ngà Nữ 7140206 Giáo dục Thể chất 26.25
36 Nguyễn Thu Phương Nữ 7140206 Giáo dục Thể chất 25.00
37 Nông Phương Thảo Nữ 7140206 Giáo dục Thể chất 25.75
38 Đỗ Xuân Toàn Nam 7140206 Giáo dục Thể chất 27.00
39 Vũ Mai Anh Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 25.35
40 Trần Thị Ngọc Ánh Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.15
41 Hoàng Thị Chanh Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 26.20
42 Hà Duy Đại Nam 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.95
43 Dương Minh Dũng Nam 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 23.65
44 Nguyễn Thuỳ Dương Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.90
45 Đinh Thị Mỹ Duyên Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 23.75
46 Nông Minh Hiếu Nam 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.50
47 Phạm Văn Hiệu Nam 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.00
48 Trần Thị Hoài Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 23.75
49 Vương Thu Hoài Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 23.25
50 Trần Ánh Hồng Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 25.20
51 Ninh Thị Phương Linh Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.00
52 Phạm Thị Lụa Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 23.95
53 Vũ Ngọc Mai Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 25.60
54 Nguyễn Anh Quân Nam 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 23.50
55 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.50
56 Nguyễn Phương Thảo Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.35
57 Vũ Thị Phương Thảo Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.55
58 Đào Thanh Thư Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 25.50
59 Vũ Thị Xuân Thư Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.20
60 Lê Thanh Trà Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.35
61 Lê Thanh Tùng Nam 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 23.60
62 Đặng Thị Hà Vy Nữ 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.25
63 Đoàn Hương Giang Nữ 7140213 Sư phạm Sinh học 20.90
64 Nguyễn Lan Hương Nữ 7140213 Sư phạm Sinh học 23.30
65 Trần Thị Nữ 7140213 Sư phạm Sinh học 23.10
66 Bế Thị Nguyệt Nga Nữ 7140213 Sư phạm Sinh học 23.45
67 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Nữ 7140213 Sư phạm Sinh học 23.25
68 Nguyễn Minh Phương Nữ 7140213 Sư phạm Sinh học 20.25
69 Đồng Quốc Thành Nam 7140213 Sư phạm Sinh học 21.40
70 Nguyễn Phương Thảo Nữ 7140213 Sư phạm Sinh học 23.40
71 Nguyễn Thị Trang Thương Nữ 7140213 Sư phạm Sinh học 22.85
72 Trần Thị Thuỳ Trang Nữ 7140213 Sư phạm Sinh học 19.65
73 Nguyễn Thành Trung Nam 7140213 Sư phạm Sinh học 21.30
74 Trần Thuý An Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 22.20
75 Đoàn Thị Thuỳ Anh Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 24.05
76 Nguyễn Nhật Anh Nam 7140210 Sư phạm Tin học 23.80
77 Tô Minh Anh Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 21.10
78 Nguyễn Quốc Bảo Nam 7140210 Sư phạm Tin học 25.45
79 Vũ Nam Đàn Nam 7140210 Sư phạm Tin học 22.55
80 Nông Thị Hồng Duyên Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 25.15
81 Nguyễn Hải Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 21.40
82 Nguyễn Thu Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 23.35
83 Bạc Thị Hằng Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 23.30
84 Quách Thu Hằng Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 21.75
85 Đỗ Huy Hảo Nam 7140210 Sư phạm Tin học 22.35
86 Lương Thị Thu Hiền Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 22.35
87 Vũ Đức Hiền Nam 7140210 Sư phạm Tin học 23.50
88 Phạm Mai Hoa Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 22.20
89 Nguyễn Trọng Huy Hoàng Nam 7140210 Sư phạm Tin học 21.00
90 Vũ Mai Hương Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 23.30
91 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 21.10
92 Hoàng Thị Linh Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 25.95
93 Hoàng Thị Nhật Linh Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 21.45
94 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 23.25
95 Nguyễn Thị Hiền Lương Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 21.75
96 Nguyễn Lê Thảo Ly Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 25.40
97 Đỗ Tuấn Minh Nam 7140210 Sư phạm Tin học 21.30
98 Nguyễn Thị Ngát Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 21.50
99 Trần Minh Nguyệt Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 21.40
100 Bùi Hà Phương Nhi Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 23.70
101 Đoàn Mai Phương Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 23.90
102 Hoàng Thị Phương Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 21.45
103 Nguyễn Thị Huệ Phương Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 24.05
104 Trần Quang Quân Nam 7140210 Sư phạm Tin học 23.25
105 Nguyễn Thị Yến Quỳnh Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 23.55
106 Hoàng Thị Thảo Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 21.90
107 La Thu Thảo Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 22.75
108 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 23.75
109 Nguyễn Thị Thanh Thuý Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 22.15
110 Hàng Y Thủy Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 23.45
111 Nông Kim Thủy Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 22.15
112 Tạ Thu Thủy Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 24.55
113 Nguyễn Huy Toả Nam 7140210 Sư phạm Tin học 23.25
114 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 23.35
115 Đàm Thị Tươi Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 23.70
116 Lê Bảo Uyên Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 22.40
117 Lê Hữu Việt Nam 7140210 Sư phạm Tin học 21.45
118 Đỗ Thị Yến Nữ 7140210 Sư phạm Tin học 22.80
119 Ma Thị Ngọc Nữ 7310403 Tâm lý học giáo dục 22.00
120 Nguyễn Thị Hằng Nữ 7310403 Tâm lý học giáo dục 27.00
121 Lê Thị Hương Nữ 7310403 Tâm lý học giáo dục 25.75
122 Hà Thương Huyền Nữ 7310403 Tâm lý học giáo dục 24.75
123 Ma Thị Hương Lan Nữ 7310403 Tâm lý học giáo dục 27.25
124 Nguyễn Thị Ly Nữ 7310403 Tâm lý học giáo dục 22.75
125 Cầm Trà My Nữ 7310403 Tâm lý học giáo dục 27.00
126 Nguyễn Thị Hoàng Nga Nữ 7310403 Tâm lý học giáo dục 24.50
127 Hán Trang Nhung Nữ 7310403 Tâm lý học giáo dục 25.25
128 Hoang Ngoc Thanh Nữ 7310403 Tâm lý học giáo dục 25.50
129 Ma Thị Hồng Thi Nữ 7310403 Tâm lý học giáo dục 27.00
130 Triệu Quý Vọng Nam 7310403 Tâm lý học giáo dục 28.75
loading....