Đang xử lý.....

Hướng dẫn thủ tục nhập học 

Dương Công Đạt
 

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH KHI NHẬP HỌC

Hồ sơ nhập học gồm:

1). Túi hồ sơ (Nhận tại bàn tiếp nhận hồ sơ).

2). Phiếu đăng ký nhập học có xác nhận cơ quan nơi công tác hoặc của địa phương nơi cư trú (đối với thí sinh tự do).

3). Công văn cử đi học của đơn vị chủ quản (đối với học viên thuộc đối tượng cử đi học).

4). Bản phô tô giấy báo trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ.

5). Ảnh chân dung cỡ 3 x 4cm (có giá trị trong thời gian 6 tháng).

Lưu ý: Không chuyển lương và hộ khẩu về Trường Đại học Sư phạm.

Nộp học phí và lệ phí tại bộ phận Kế hoạch – Tài chính

Học phí năm học 2020-2021: + Trình độ thạc sĩ: Các ngành KHXH – 14.700.000đ

                                                                             Các ngành KHTN – 17.550.000đ

                                               + Trình độ tiến sĩ:  Các ngành KHXH – 24.500.000đ

                                                                             Các ngành KHTN – 29.250.000đ

Làm thẻ học viên cao học và nghiên cứu sinh tại bàn Phòng Công tác HSSV

           Theo hướng dẫn của Phòng Công tác HSSV (Trường Đại học Sư phạm

Làm thẻ học liệu tại bàn Trung tâm học liệu – Đại học Thái Nguyên

           Theo hướng dẫn của Trung tâm học liệu (Đại học Thái Nguyên).

           Phí làm thẻ Trung tâm học liệu: 135.000đ.

Nộp giấy tờ sinh hoạt Đảng và Đoàn

  1.  Giấy chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời (nếu có) nộp tại phòng 302, Nhà A1.

  2. Hồ sơ sinh hoạt Đoàn (nếu có) nộp tại phòng 309, Nhà A2.

Ghi chú:

Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học tại các bàn (đủ chữ ký của cán bộ nhập học), học viên đến bàn của Ban đón tiếp ký xác nhận đã nhập học, học viên lưu giấy nhập học trong suốt quá trình đào tạo tại trường. Giấy nhập học thay cho biên bản nhận hồ sơ./.

loading....