Đang xử lý.....

Danh sách sinh viên đã xác nhận nhập học (Bổ sung ngày 1/10/2021 

STT Mã Sinh viên Họ Tên Giới tính Tên ngành Điểm trúng tuyển Hình thức trúng tuyển
1 DTS215D140217098 Phạm Thị Châm Anh Nữ Sư phạm Ngữ Văn 24.50 THPT
2 DTS215D140231136 Hồ Thanh Mai Nữ Sư phạm Tiếng Anh 24.30 THPT
3 DTS215D140209108 Hoàng Anh Sơn Nam Sư phạm toán học   Dự bị ĐH
4 DTS215D140209109 Lục Quốc  Vương Nam Sư phạm toán học   Dự bị ĐH
5 DTS215D140219040 Mã Văn Long Nam Sư phạm Địa Lý   Dự bị ĐH
6 DTS215D140217099 Mai Thị Mẫn Nữ Sư phạm Ngữ văn   Dự bị ĐH
7 DTS215D140202199 Hoàng Thị Thương Nữ Giáo dục tiểu học   Dự bị ĐH
8 DTS215D140202200 Lục Thu Trang Nữ Giáo dục tiểu học   Dự bị ĐH
9 DTS215D140202201 Hoàng Xuân Trúc Nữ Giáo dục tiểu học   Dự bị ĐH
loading....