Đang xử lý.....

Chất lượng nhà trường qua kiểm định, hướng tới tương lai 

Với sứ mạng là trường đại học sư phạm hàng đầu về đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực giáo dục; Kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những biện pháp quan trọng mà Nhà trường thực hiện để duy trì các chuẩn mực chất lượng và không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng dạy và học đáp ứng tốt yêu cầu của người học và xã hội.

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên luôn tiên phong trong hoạt động kiểm định chất lượng Nhà trường và kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo. Kết quả kiểm định chất lượng đã cho thấy vị thế và chất lượng hàng đầu của Nhà trường. Nhà trường cam kết và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tiếp tục duy trì, cải tiến nâng cao chất lượng hướng đến tầm nhìn năm 2030 là trường đại học trọng điểm hàng đầu của cả nước, kiến tạo và cung cấp môi trường học tập, nghiên cứu khoa học giáo dục chuyên nghiệp, đảm bảo cho người học sau tốt nghiệp có nền tảng học vấn rộng, chuyên sâu, có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng với sự thay đổi của bối cảnh giáo dục Việt Nam và Đông Nam Á. 

Năm 2017, Trường đã kiểm định và đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

 

 

Năm 2019, 7 chương trình đào tạo của trường đã kiểm định và đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

 

 

CTĐT Sư Phạm Ngữ Văn

 

CTĐT Sư Phạm Lịch Sử

 

CTĐT Giáo dục Mầm non

 

CTĐT Sư Phạm Toán

 

CTĐT Sư Phạm Vật lý

 

CTĐT Sư Phạm Hóa học

 

CTĐT Sư Phạm Sinh học

loading....