Đang xử lý.....

Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;

Căn cứ Quyết định số 923/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023;

Trường Đại học Sư phạm thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch tuyển sinh

TT

Nội dung triển khai

Thời gian

thực hiện

Ghi chú

I

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1

Thành lập Hội đồng tuyển sinh và các ban của Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

Trước tháng 3/2023

 

2

Công bố đề án tuyển sinh đại học

Tháng 3/2023

 

3

Khai báo cơ sở dữ liệu ngành trên hệ thống HEMIS

Ngày 31/3/2023

 

4

Hoàn thành việc cập nhật thông tin tuyển sinh trên Hệ thống của Bộ GDĐT

Trước ngày 15/6/2023

 

5

Cập nhật kết quả sơ tuyển, kết quả kỳ thi độc lập, bổ trợ, đánh giá năng lực.

Trước 17h00 ngày 28/7/2023

 

II

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN THẲNG

1

Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng tại địa chỉ https://dangky.tnue.edu.vn/ và nộp hồ sơ bản cứng về Trường

Trước ngày 30/6/2023

Thí sinh

2

Xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh. Cập nhật danh sách trúng tuyển thẳng lên Hệ thống của Bộ GDĐT

Trước 17h00 ngày 05/7/2023

 

3

Hoàn thành xét tuyển thẳng. Thí sinh trúng tuyển thẳng xác nhận nhập học lên Hệ thống của Bộ GDĐT

Từ ngày 05/7 đến 17h00 ngày 15/8/2023

Thí sinh

III

TỔ CHỨC XÉT SƠ TUYỂN THEO HỌC BẠ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC (XÉT TUYỂN SỚM)

1

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo học bạ và xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực tại địa chỉ https://dangky.tnue.edu.vn và gửi hồ sơ bản cứng về Trường

Trước 17h00 ngày 25/6/2023

Thí sinh

2

Tổ chức xét tuyển sớm. Thông báo kết quả cho thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm “trừ điều kiện tốt nghiệp THPT”. Cập nhật danh sách đủ điều kiện trúng tuyển sớm lên Hệ thống của Bộ GDĐT.

Hoàn thành xét tuyển sớm.

Trước 17h00 ngày 08/7/2023

 

3

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm “trừ điều kiện tốt nghiệp THPT” phải đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống của Bộ GDĐT tại địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn . Thí sinh tự do chưa có tài khoản phải đăng ký cấp tài khoản theo hướng dẫn của Bộ GDĐT

Từ ngày 10/7 đến 17h00 ngày 30/7/2023

Thí sinh

IV

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CHÍNH THỨC TRÊN HỆ THỐNG

1

Thí sinh tự do (đã tốt nghiệp THPT) đăng ký cấp tài khoản Đăng ký xét tuyển trên Hệ thống (theo hướng dẫn của Bộ GDĐT)

Từ ngày 15/6 đến 17h00 ngày 20/7/2023

Thí sinh

2

Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định (đối với thí sinh đăng ký theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và thí sinh trúng tuyển sớm) tại địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

Từ ngày 10/7 đến 17h00 ngày 30/7/2023

Thí sinh

3

Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào diện xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

Trước ngày 25/7/2023

 

4

Điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Hệ thống và trang thông tin điện tử của Trường

Trước 17h00 ngày 26/7/2023

 

5

Thí sinh nộp kinh phí xét tuyển trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GDĐT

Từ ngày 31/7 đến 17h00 ngày 06/8/2023

Thí sinh

V

XÉT TUYỂN VÀ XỬ LÝ NGUYỆN VỌNG THEO KẾ HOẠCH CHUNG

1

- Trường tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập cấp THPT trên hệ thống của Bộ GDĐT.

- Tổ chức xét tuyển lọc ảo.

Từ ngày 12/8 đến 17h00 ngày 20/8/2023

 

VI

THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC

1

Thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1

Trước 17h00 ngày 22/8/2023

 

2

Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên Hệ thống của Bộ GDĐT

Trước 17h00 ngày 06/9/2023

Thí sinh

VII

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ VÀ XÉT TUYỂN BỔ SUNG

1

Thông báo tuyển sinh bổ sung và điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung

Từ ngày 07/9/2023

 

2

Thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung tại địa chỉ https://dangky.tnue.edu.vn/ và nộp hồ sơ bản cứng về Trường

Trước 17h00 ngày 13/9/2023

Thí sinh

3

Tổ chức xét tuyển bổ sung

Trước 17h00 ngày 14/9/2023

 

4

Thí sinh xác nhận nhập học đợt bổ sung tại Trường

Trước 17h00 ngày 17/9/2023

Thí sinh

VIII

TỔ CHỨC NHẬP HỌC

1

Thí sinh nhập học trực tiếp tại Trường

Từ ngày 03/9 đến ngày 15/9/2023

Thí sinh

2. Báo cáo kết quả tuyển sinh

- Lập danh sách thí sinh trúng tuyển và xác nhận nhập học báo cáo Đại học Thái Nguyên ra quyết định công nhận sinh viên chính thức: trước ngày 20/9/2023.

- Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên kết quả tuyển sinh năm 2023: trước ngày 31/12/2023.

loading....