Đang xử lý.....

Thông báo danh sách Thí sinh đủ điều kiện trúng sơ tuyển diện xét theo KQ Đánh giá năng lực của ĐHQG và Xét theo Học bạ 

1. Điểm và danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng sơ tuyển theo phương thức xét KQ đánh giá năng lực của ĐHQG

TT

Ngành

Mã ngành

Điểm đủ ĐK trúng tuyển

1

Giáo dục Mầm non

7140201

75,0

2

Giáo dục Tiểu học

7140202

75,0

3

Giáo dục Chính trị

7140205

75,0

4

Giáo dục Thể chất

7140206

75,0

5

Sư phạm Toán học

7140209

85,0

6

Sư phạm Tin học

7140210

75,0

7

Sư phạm Vật Lý

7140211

75,0

8

Sư phạm Hoá học

7140212

75,0

9

Sư phạm Sinh học

7140213

75,0

10

Sư phạm Ngữ văn

7140217

75,0

11

Sư phạm Lịch Sử

7140218

75,0

12

Sư phạm Địa Lý

7140219

75,0

14

SP Khoa học tự nhiên

7140247

75,0

15

Giáo dục học

7140101

75,0

16

Tâm lý học giáo dục

7310403

75,0

Danh sách thí sinh xem tại đây.

 

2. Điểm và danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng sơ tuyển theo phương thức xét KQ học bạ THPT

TT

Ngành

Mã ngành

Điểm đủ ĐK trúng tuyển

1

Giáo dục Mầm non

7140201

25,75

2

Giáo dục Tiểu học

7140202

25,75

3

Giáo dục Chính trị

7140205

25,50

4

Giáo dục Thể chất

7140206

24,25

5

Sư phạm Toán học

7140209

28,15

6

Sư phạm Tin học

7140210

25,50

7

Sư phạm Vật Lý

7140211

27,50

8

Sư phạm Hoá học

7140212

27,50

9

Sư phạm Sinh học

7140213

27,25

10

Sư phạm Ngữ văn

7140217

26,50

11

Sư phạm Lịch Sử

7140218

26,25

12

Sư phạm Địa Lý

7140219

26,00

13

SP Khoa học tự nhiên

7140247

26,75

14

SP Tiếng Anh

7140231

27,75

15

Giáo dục học

7140101

25,00

16

Tâm lý học GD

7310403

25,25

Danh sách thí sinh xem tại đây.

 

 

loading....