Đang xử lý.....

Đề án Tuyển sinh trình độ Đại học năm 2021

V/v ban hành Đề án tuyển sinh năm 2020

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu về đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao; là trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đặc biệt là khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Đề án tuyển sinh năm 2019 của Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Trường đại học sư phạm thái nguyên công bố đề án tuyển sinh năm 2019

Đề án tuyển sinh trường đại hoc sư phạm thái nguyên 2018

Trường đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên thông báo tuyển sinh năm 2018 cụ thể như sau: