Đang xử lý.....

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Danh sách sinh viên K58 nộp tiền nhập học tính đến 16h00 ngày 07/9/2023

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy diện dự bị đại học tại Trường Đại học Sư phạm năm 2023

thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy diện dự bị đại học tại Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Quyết định công nhận điểm trúng tuyển đại học chính quy tại Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Công nhận điểm trúng tuyển đại học chính quy tại Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy diện xét theo đánh giá năng lực tại Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy diện xét theo đánh giá năng lực tại Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy diện xét theo học bạ tại Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Danh sách thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy diện xét theo học bạ tại Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy diện xét theo điểm thi TN THPT tại Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Danh sách thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy diện xét theo điểm thi TN THPT tại Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Quyết định về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy, diện xét kết quả thi THPT năm 2023

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy, diện xét kết quả thi THPT năm 2023

Thông báo Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển vào đại học hệ chính quy diện xét tuyển thẳng tại Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển vào đại học hệ chính quy diện xét tuyển thẳng tại Trường Đại học Sư phạm năm 2023