Đang xử lý.....

Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

Quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 hệ đại học chính quy năm 2022

Công nhận điểm trúng tuyển đại học chính quy tại Trường Đại học Sư phạm năm 2022

Thông báo Chỉ tiêu Tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

Quyết định Về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy năm 2022, diện xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Quyết định Về việc cho phép Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đào tạo ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lí trình độ đại học

Thông báo danh sách Thí sinh đủ điều kiện trúng sơ tuyển diện xét theo KQ Đánh giá năng lực của ĐHQG và Xét theo Học bạ

Kết quả sơ tuyển Phương thức xét theo KQ Đánh giá năng lực của ĐHQG và phương thức Xét theo Học bạ năm 2022

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022