Đang xử lý.....

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học năm 2021

1. Ngành tuyển sinh 1) SP Toán học; 2) SP Vật lý; 3) SP Hóa học; 4) SP Sinh học; 5) SP Tin học; 6) SP Ngữ văn; 7) SP Lịch sử; 8) SP Địa lý; 9) Sư phạm Mỹ thuật; 10) Sư phạm Âm nhạc; 11) Giáo dục Tiểu học; 12) Giáo dục Mầm non; 13) Giáo dục Chính trị; 14) Giáo dục Thể chất; 2. Đối tượng tuyển sinh Đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học sư phạm. 3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển - Xét tuyển theo điểm trung bình chung học tập toàn khóa trong bảng điểm (học bạ) trình độ trung cấp, cao đẳng hoặc đại học của thí sinh đăng ký tuyển sinh. - Điểm xét tuyển = Điểm TBC học tập toàn khóa x 3 + Điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng (nếu có) theo Quy chế tuyển sinh. - Xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Thông báo V/v tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học tại Trường Đại học Sư phạm